Kruimelpad

Marktscan woningmakelaardij

De Monitor Financiële Sector van de NMa heeft een marktscan uitgevoerd naar de concurrentie op de makelaarsmarkt. De NMa heeft in deze marktscan onderzoek gedaan naar de concurrentiedruk vanuit de vraag- en aanbodzijde van deze markt en de invloed van woningsites op de concurrentie tussen makelaars. Een mededingingsrechtelijke beoordeling van gedragingen van marktpartijen valt niet onder de reikwijdte van deze marktscan.

 

Bijlagen

Marktscan Woningmakelaardij (PDF - 1.78 MB) Rapportage EIM (consumenten) (PDF - 217.66 KB) Rapportage Blauw Research (consumenten) (PDF - 782.39 KB) Rapportage Blauw Research (makelaars) (PDF - 1.29 MB)