Kruimelpad

Onderzoek

Marktscan woningmakelaardij

08-03-2012

De Monitor Financiële Sector van de NMa heeft een marktscan uitgevoerd naar de concurrentie op de makelaarsmarkt. De NMa heeft in deze marktscan onderzoek gedaan naar de concurrentiedruk vanuit de vraag- en aanbodzijde van deze markt en de invloed van woningsites op de concurrentie tussen makelaars. Een mededingingsrechtelijke beoordeling van gedragingen van marktpartijen valt niet onder de reikwijdte van deze marktscan.