Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Individueel en collectief onderhandelen zelfstandig externe zorgaanbieders en verzekeraars

Dit visiedocument bevat de visie van de NMa over de positie van individuele, vrijgevestigde zorgaanbieders ten opzichte van zorgverzekeraars. Directe aanleiding voor het onderzoek zijn de diverse klachten die de afgelopen jaren ontvangen zijn over de gepercipieerde afhankelijke onderhandelingspositie ten opzichte van de zorgverzekeraars en een serie rondetafelconferenties met individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars die gezamenlijk met de NZa is georganiseerd. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars geven aan dat in de huidige onderhandeling te weinig aandacht kan worden besteed aan de kwaliteit van zorg. Vooral omdat kwaliteit niet altijd goed zichtbaar is gemaakt, maar volgens de zorgaanbieders ook omdat een individuele zorgaanbieder onvoldoende weerwoord kan bieden tegen de als dominant ervaren zorgverzekeraar. Zorgaanbieders merken daarbij op dat de ervaren dominante positie van zorgverzekeraars en het verbod op collectief onderhandelen tot eenzijdig door de zorgverzekeraar opgelegde voorwaarden leidt en mogelijk tot een verslechtering van het zorgaanbod.

 

Bijlagen

Individueel en collectief onderhandelen tussen vrijgevestigde extramurale zorgaanbieders en zorgverzekeraars (PDF - 508.18 KB) Visiedocument inkoopmacht - december 2004 (PDF - 160.98 KB)