Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod NVB voor de gemeenschappelijke incassoprocedure

NMa geeft ontheffing voor multilaterale interbancaire vergoeding aan Nederlandse Vereniging van Banken voor vijf jaar.

Voor de multilaterale interbancaire vergoeding zoals opgenomen in de aangemelde overeenkomst wordt ontheffing verleend van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw aan Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening van dit besluit. Op grond van artikel 21, tweede lid, Mw wordt aan de ontheffing het voorschrift verbonden dat Aanvragers de d-g NMa, uiterlijk binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, rapporteren over de in dit besluit genoemde wijziging van de hoogte van de MIV. Daarnaast wordt aan de ontheffing het voorschrift verbonden dat Aanvragers de d-g NMa onverwijld rapporteren over eventuele toekomstige verdere wijzigingen van de hoogte van de MIV. Deze rapportages dienen de berekeningen van de kosten verbonden aan de verwerking van incasso-opdrachten en de daarop betrekking hebbende accountantsverklaringen te bevatten.

 

 

Bijlagen

Besluit ontheffing kartelverbod NVB voor de gemeenschappelijke incassoprocedure (PDF - 186.61 KB)