Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatiedocument Meetgroep Netbeheerders Elektriciteit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) stelt volgens artikel 41c van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) jaarlijks de gereguleerde tarieven van netbeheerders elektriciteit vast. Om deze tarieven te bepalen stelt de Raad (onder andere) de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (hierna: methodebesluit) vast. Deze korting, ook wel de x-factor genoemd, is het tarieveninstrument van de Raad met de grootste impact op de gereguleerde tarieven van netbeheerders.

In het methodebesluit voor de tweede reguleringsperiode (2004-2006) is beschreven hoe de
x-factor wordt bepaald. Voor deze periode is de x-factor deels gebaseerd op een schatting die in de derde reguleringsperiode zal worden nagecalculeerd. Deze verrekening is afhankelijk van de productiviteitsverandering van een aantal netbeheerders over een bepaalde periode. Deze verzameling netbeheerders wordt ook wel de meetgroep genoemd.

In het methodebesluit voor de tweede reguleringsperiode is beschreven hoe de meetgroep wordt samengesteld. Toen het methodebesluit voor de tweede reguleringsperiode werd vastgesteld, was niet bekend wat de samenstelling van de meetgroep zou zijn. Op basis van productiviteitsgegevens van netbeheerders die later bekend zouden worden, zou de meetgroep bepaald worden. De meetgroep zou volgens dit methodebesluit ook een representatieve doorsnede van de sector moeten zijn.

De ontbrekende gegevens zijn nu bekend bij de Directie Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: DTe). Desalniettemin kan hiermee geen representatieve meetgroep samengesteld worden, omdat de criteria voor een meetgroep in het methodebesluit geen representatieve meetgroep oplevert. Er zijn derhalve additionele criteria nodig.

DTe heeft voor de nadere invulling van deze criteria ter bepaling van een representatieve meetgroep een consultatiedocument opgesteld met 10 vragen. Dit consultatiedocument is verspreid onder netbeheerders elektriciteit en een aantal representatieve organisaties. De deadline voor reacties is vastgesteld op 15 december 2005.

 

Bijlagen

Consultatiedocument meetgroep Netbeheerders Elektriciteit (PDF - 231.84 KB)