Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit X-factor en Rekenvolume RNB Elektriciteit 2007-2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft voor de derde reguleringsperiode (2007-2009) de methode vastgesteld waarmee de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (x-factor) wordt berekend en waarmee het rekenvolume wordt bepaald (conform artikel 41 Elektriciteitswet 1998).