Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Nacalculatie Methodebesluit X-factor RNB Elektriciteit 2004-2006

In het methodebesluit voor de tweede reguleringsperiode van 12 september 2003 met kenmerk 100947-82 is beschreven hoe de x-factor voor de regionale netbeheerders elektriciteit wordt bepaald voor de jaren 2004-2006. Voor deze periode is de x-factor deels gebaseerd op een schatting. Het geschatte deel wordt achteraf opnieuw bepaald door de Raad aan de hand van recente productiviteitsdata. Het verschil tussen de deels geschatte en de 'herberekende' x-factor zal worden nagecalculeerd volgens dit methodebesluit. Eventuele correcties ten aanzien van de x-factor worden verwerkt in de tarieven in de derde reguleringsperiode. Het ontwerpbesluit beschrijft hoe de Raad van plan is hieraan invulling te geven. Voordat de Raad dit doet, stelt de Raad belanghebbende partijen in de gelegenheid om uiterlijk op 21 september 2006 te reageren op het ontwerpbesluit (zie ook staatscourantpublicatie).

 

Bijlagen

060809b ontwerpbesluit nacalculatie (PDF - 121.3 KB) Begeleidende brief (PDF - 62.19 KB) Staatscourantpublicatie (PDF - 79.45 KB)