Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa raadpleegt energiemarkt over een norm voor spanningsdips

De Nederlandse Mededingingsautoriteit gaat de spelers in de energiemarkt raadplegen over een norm voor spanningsdips in hoogspanningsnetten. Branchevereniging Netbeheer Nederland stelt voor de Netcode Elektriciteit te wijzigen door een norm voor spanningsdips op te nemen. Zij kiezen voor een inspanningsverplichting; de NMa ziet liever een resultaatsverplichting. Dat resultaat zou de NMa onder andere terug willen zien in een actieve houding van de netbeheerder die de omvang van opgetreden spanningsdips zou moeten bewaken en die tijdig moet inspelen op mogelijke problemen.

Een spanningsdip vindt plaats als de spanning in de hoogspanningsnetten kort lager is dan gewenst. Spanningsdips kunnen tot grote schade leiden bij met name grootgebruikers, bijvoorbeeld doordat gevoelige elektronische apparatuur beschadigd raakt of wordt uitgeschakeld. Het weer opstarten van het productieproces kost vaak veel tijd, en dus geld. Voor huishoudens zijn spanningsdips minder merkbaar en veel minder schadelijk.

Naast de norm vindt de NMa het belangrijk dat er in de Netcode Elektriciteit regels staan over de informatie-uitwisseling tussen de netbeheerder en de afnemer na een spanningsdip. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over de vraag of de getroffen afnemer binnen korte tijd nog een spanningsdip kan verwachten. Dat is van belang voor het herstarten van zijn bedrijfsprocessen. Ook pleit de NMa voor een betere informatie-uitwisseling over de oorzaken van spanningsdips. De oorzaak van een spanningsdip kan in het net van de netbeheerder liggen, maar het kan ook de elektrische installatie van een afnemer of een blikseminslag zijn.

De NMa wil te weten komen hoe marktpartijen en netbeheerders staan tegenover het voorstel van de netbeheerders en tegenover de standpunten van de NMa over het voorstel.