Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod Algemene Voorwaarden PVV/IKB Ros Vleeskalveren 1996

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet.

Het PVV heeft ontheffing verzocht voor de door het bestuur van het PVV vastgestelde Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van een kwaliteitsbeheersingssysteem voor de productie van ros vleeskalveren, dat zich richt op alle schakels in de keten voor de productie en de distributie van ros vleeskalveren en ros kalfsvlees. Het doel van dit kwaliteitsbeheersingssysteem (hierna: IKB-regeling) is de kwaliteit van ros
vleeskalveren te garanderen door kwaliteitseisen te stellen aan de productie en de distributie daarvan.

De d-g NMa is ervan overtuigd dat de mededinging op de betrokken markten niet voor een wezenlijk deel van de betrokken producten wordt uitgeschakeld. De deelnemende bedrijven zijn vrij in het kiezen van IKB-leveranciers en -afnemers. Daarnaast zijn zij vrij om deel te nemen aan de IKB-regeling, en om daar weer uit te stappen. Voorts zijn de deelnemers aan de IKB-regeling, met uitzondering van de vleeskalverhouder en de detaillist, vrij om naast IKB-ros kalfsvlees ook niet-IKB-ros kalfsvlees te produceren c.q. te verhandelen. IKB-ros kalfsvlees kan tevens, zij het zonder dat het onder het IKB-keurmerk wordt verhandeld, worden afgezet bij niet aan de IKB- regeling deelnemende bedrijven. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de deelnemende bedrijven op andere concurrentieparameters dan kwaliteit kunnen blijven concurreren. Zo staat het hen vrij om de prijs en de te produceren hoeveelheid te bepalen.

 

Bijlagen

Besluit ontheffing kartelverbod Algemene Voorwaarden PVV/IKB Ros Vleeskalveren 1996 (PDF - 96.23 KB)