Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Innocom over misbruik machtspositite Nira Nederland

De NMa wijst klacht af wegens het niet opportuun zijn van het verrichten van onderzoek.

 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid van de Mededingingswet.

Op 12 maart 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse
mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om toepassing van
artikel 56 van de Mededingingswet (hierna: Mw) ontvangen van Innocom
Bureau voor Bedrijfscommunicatie B.V. te Leende (hierna: Innocom). Innocom beticht Nira Nederland B.V. (hierna: Nira) van misbruik van haar economische machtspositie, op de markt voor vervangingsonderdelen voor on site-piepers van het merk Nira (hierna ook: Nira-piepers) door:
a) de weigering van Nira om servicedocumentatie aan Innocom ter
beschikking te stellen;
b) de lange leveringstijden voor wat betreft de onderdelen voor on site Nira-
piepers;
c) de hoge prijs van de onderdelen voor on site Nira-piepers.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Mededingingswet, blijkt
dat de d-g NMa beschikt over beleidsvrijheid ten aanzien van het doen van
onderzoek omtrent een vermeende overtreding van de Mededingingswet.
Het is voorshands niet aannemelijk dat Nira een economische machtspositie heeft en evenmin dat haar gedragingen misbruik van een economische machtspositie zouden opleveren indien zij over een economische machtspositie zou beschikken. Om die reden en omdat nader kostenonderzoek een kostbare aangelegenheid is, acht de d-g NMa het niet opportuun om een dergelijk onderzoek te (doen) verrichten teneinde een en ander met nog meer zekerheid vast te kunnen stellen.

Gelet op het voorgaande is het niet aannemelijk dat sprake is van een
inbreuk op artikel 24 Mw. Het verzoek aan de d-g NMa om toepassing van
artikel 56, eerste lid, Mw, wegens een overtreding van artikel 24 Mw, wordt
derhalve afgewezen.

 

Bijlagen

Besluit op klacht Innocom over misbruik machtspositite Nira Nederland (PDF - 82.74 KB)