Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe maakt spelregels stroomimport bekend

De toezichthouder voor de elektriciteitssector (DTe) heeft aan de gezamenlijke netbedrijven de spelregels voor de toewijzing van transportcapaciteit op de internationale verbindingen gestuurd. Deze spelregels maken onderdeel uit van een verzoek tot wijziging van de door de netbedrijven ingediende Technische Codes (de regels waaraan alle netgebruikers en netbeheerders moeten voldoen). Omdat het Nederlandse bedrijfsleven grote belangstelling heeft voor stroomleveranties uit het buitenland en de capaciteit van de internationale transport-verbindingen beperkt is, moet de beschikbare capaciteit op een eerlijke manier verdeeld worden.

DTe streeft naar maximale openheid voor de marktpartijen over de omvang van de transportcapaciteit. TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, moet daarom met ingang van 1 januari 2000 dagelijks informatie over de beschikbare transportcapaciteit bekendmaken. Het afgelopen jaar was ca. 3500 MW beschikbaar.

Voor het jaar 2000 komt een capaciteit van 2300 MW beschikbaar voor Sep- en jaarcontracten. DTe geeft hierbij op verzoek van de Minister van Economische Zaken de Sep-contracten voorrang. Tenminste 800 MW wordt over de jaarcontracten verdeeld.

De resterende capaciteit is –afgezien van een reservering voor systeembijstand van buitenlandse netbeheerders– bestemd voor spotmarktcontracten. Alle transportcapaciteit voor spotmarktcontracten wordt voor het jaar 2000 aan de Amsterdam Power Exchange N.V. (de APX) toegewezen. Hiermee geeft DTe een impuls aan de ontwikkeling van een financiële markt voor de handel in elektriciteit. De dagelijkse spotprijs geeft marktpartijen inzicht in de 'actuele prijs' van elektriciteit en vormt daarmee een referentie voor contracten tussen marktpartijen.

Naar verwachting zal het deel van de Technisch Codes dat de spelregels voor stroomimport regelt begin november door DTe officieel worden vastgesteld.