Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: elektriciteitsprijs kleinverbruikers niet omhoog

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft bepaald dat de prijs van elektriciteit voor kleinverbruikers (voornamelijk consumenten) niet omhoog gaat in het tweede kwartaal van 2003. DTe beoordeelt vier keer per jaar of de elektriciteitsprijzen voor kleinverbruikers bijgesteld moeten worden. Bijstelling vindt plaats wanneer ontwikkelingen die het prijsniveau van de inkooprijs van elektriciteit beïnvloeden, zoals stijgende brandstofkosten, daartoe aanleiding geven.

Ondanks de flinke stijging van de olieprijs wordt de elektriciteitsprijs voor het tweede kwartaal van 2003 niet hoger vastgesteld. Prijsfluctuaties die binnen een bepaalde bandbreedte blijven nopen niet tot bijstelling. Bovendien bepaalt de olieprijs maar voor de helft of de elektriciteitsprijs moet worden bijgesteld. De andere helft wordt bepaald door het geïndexeerde jaargemiddelde van de APX-prijs (de prijs voor vrij verhandelde elektriciteit op de Amsterdam Power Exchange) die beduidend minder is gestegen dan de olieprijs.

Dit is de tweede keer dat DTe de elektriciteitsprijs voor kleinverbruikers vaststelt op basis van de methodiek die eind 2002 is vastgesteld. Voor de tweede keer resulteert dit in gelijkblijvende tarieven.

Informatie over de vastgestelde tarieven en de gebruikte methode kunt u vinden op de website van DTe.