Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa stelt nader onderzoek in naar overname Handicare

De overname van Handicare door Nordic Capital belemmert mogelijk de concurrentie op het gebied van de levering van elektrische rolstoelen. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na een eerste onderzoek. Daarom is besloten dat voor de overname een vergunning nodig is. Voordat de NMa eventueel een vergunning verleent, doet zij eerst een diepgaand onderzoek naar de gevolgen voor de concurrentie.

Marktaandeel in Nederland

Eén van de Nordic Capital fondsen heeft uitsluitende zeggenschap in onder meer Permobil, fabrikant van elektrische rolstoelen. Een ander Nordic Capital fonds is van plan om Handicare te kopen, een onderneming die onder meer elektrische rolstoelen produceert en verkoopt. In het NMa-onderzoek blijkt dat Nordic Capital na de overname een zeer groot marktaandeel in Nederland zou krijgen op de markt voor de levering van elektrische rolstoelen. Een gebrek aan concurrentie op deze markt kan leiden tot hogere prijzen of een mindere kwaliteit. Hiervan is uiteindelijk de eindgebruiker de dupe. In het nadere onderzoek zal de NMa bekijken in hoeverre andere aanbieders een goed alternatief zijn en onder welke omstandigheden de afnemers van Handicare en Permobil op deze alternatieven kunnen overstappen.

Verloop van de vergunningaanvraag

Indien een vergunning wordt aangevraagd, moet de NMa binnen 13 weken een beslissing nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan. De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.