Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: geen bezwaar tegen afspraken over verdoofd castreren varkens

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen bezwaar tegen de afspraken over het verdoofd castreren van varkens zolang slachterijen de vrije keus hebben om ook onverdoofd gecastreerde varkens in te kopen. Er zijn volgens de NMa als gevolg van deze afspraken geen effecten te verwachten die de concurrentie evident beperken.

Dit staat in een vandaag gepubliceerde informele zienswijze van de NMa. Op verzoek van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) oordeelde de NMa over de vraag of de afspraken tussen deze organisaties over het verdoofd castreren van varkens de toets van het mededingingsrecht kon doorstaan. Ze spraken dit in november vorig jaar af om het dierenwelzijn te bevorderen. Het streven van de organisaties is erop gericht om uiterlijk in 2015 het castreren van varkens in het geheel te beƫindigen.

Als tussenoplossing hebben ze er voor gekozen om voor de gehele keten een regeling in het leven te roepen die er toe zal leiden dat de consument via bij het CBL aangesloten supermarkten uitsluitend vers varkensvlees kan kopen dat afkomstig is van verdoofd gecastreerde varkens.

Deze informele zienswijze van de NMa ontslaat de betrokken organisaties niet van hun eigen verantwoordelijkheid voor de goede naleving van de Mededingingswet. De NMa zal in het kader van haar toezichthoudende taken aandachtig volgen of de manier waarop de organisaties hun afspraken uitvoeren binnen de kaders van de Mededingingswet blijft. De informele zienswijze staat vanaf vandaag op de website van de NMa: www.acm.nl.