Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa geeft bindende aanwijzing aan Stedin voor onvolledig bedrijfsmiddelenregister

Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) blijkt dat de regionale netbeheerder Stedin B.V. niet beschikt over een actueel en volledig bedrijfsmiddelenregister waarin alle gegevens van elektriciteitskabels en gasleidingen zijn vastgelegd. Daarom legt de NMa aan Stedin een bindende aanwijzing op om binnen drie maanden een plan van aanpak te maken om alle belangrijke gegevens van deze kabels en leidingen vast te leggen in het bedrijfsmiddelenregister. Daarnaast moet Stedin ervoor zorgen dat het plan binnen anderhalf jaar na indiening volledig is uitgevoerd. De NMa zal controleren of Stedin zich aan de aanwijzing houdt.

De NMa heeft geconstateerd dat er belangrijke informatie ontbrak in het bedrijfsmiddelen-register waarin gegevens over elektriciteitskabels en gasleidingen worden vastgelegd. Zo bleek dat voor een deel van het door Stedin beheerde elektriciteits- en gasnetwerk informatie ontbreekt in het bedrijfsmiddelenregister over de leeftijd en/of de exacte materiaalsoort waarvan de kabel of leiding is gemaakt. Deze informatie is nodig voor het uitvoeren van onderhouds-werkzaamheden aan het net en het tijdig vervangen van leidingen en kabels. Het bedrijfsmiddelenregister vormt de basis voor het zogeheten kwaliteitsbeheersingssysteem (KBS), waarmee de netbeheerder risico's voor de kwaliteit van het net tijdig kan opsporen. Dit is van belang omdat Stedin hiermee storingen en onderbrekingen in het netwerk kan voorkomen. Het uitvallen van deze netten kan immers grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben.

Nederland heeft momenteel een van de beste netwerken in Europa. Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft, is blijvend goed beheer en onderhoud noodzakelijk. Mede daarom heeft de NMa in 2008/2009 voor de tweede keer de kwaliteits- en capaciteitsdocumenten (KCD's) van de netbeheerders beoordeeld. Met deze KCD's moeten netbeheerders aantonen dat ze over voldoende capaciteit beschikken om gas en elektriciteit te verplaatsen van de bron, de producent, naar een bedrijf of huishouden. Verder moet de netbeheerders de procedures op orde hebben om de kwaliteit van het net te waarborgen.

In september en oktober 2009 legde de NMa een last onder dwangsom op aan de netbeheerders NRE, Obragas en Netbeheer Haarlemmermeer en in november 2009 boetes aan Westland en Delta Netwerkbedrijf omdat zij niet alle wettelijke procedures op orde hebben om de risico's te beheersen ten aanzien van de kwaliteit en capaciteit te garanderen van elektriciteits- en gasnetwerken.