Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: overname Cordares door ABP-dochter APG belemmert concurrentie niet

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet geen belemmeringen voor de overname van Cordares Holding N.V. door APG Groep N.V., dochter van Stichting Pensioenfonds ABP. De reden is dat er voldoende concurrentie blijft op de markten voor dienstverlening door pensioenuitvoeringsbedrijven. Deze dienstverlening omvat onder andere de administratie van collectieve pensioenregelingen en vermogensbeheer. Het is voor het eerst dat de NMa over deze markten oordeelt op basis van een concentratie waarbij pensioenuitvoerders zijn betrokken. Daarom is in het bijzonder gekeken naar de organisatie van hun dienstverlening en de markten waarop zij actief zijn.

Op het gebied van pensioenadministratiediensten wordt de nieuw te vormen onderneming geen marktleider en zijn bovendien nog diverse andere aanbieders actief. Op het gebied van vermogensbeheer behouden institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars de keuze uit een groot aantal internationale aanbieders. Ook op andere markten zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen en levensloopproducten, waar pensioenuitvoeringsbedrijven diensten verlenen, zal de nieuwe concentratie de mededingingssituatie niet substantieel veranderen.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod.

Zie ook