Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verdenkt Heijmans en Solétanche van kartelafspraken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft rapport opgemaakt tegen Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. en Solétanche Bachy France S.A. wegens mededingingsbeperkende afspraken op het gebied van de toepassing van bepaalde funderingstechnieken waaronder diepwanden en de uitvoering van bepaalde categorieën van civiele betonwerken in Nederland. Heijmans en Solétanche zijn (potentiële) concurrenten wat deze activiteiten betreft.

Uit onderzoek is de NMa gebleken dat Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. en Solétanche Bachy France S.A. eind 2000 een raamovereenkomst hebben gesloten op het gebied van speciale funderingstechnieken en civiele werken. Door deze raamovereenkomst verplichten partijen zich elkaar op de hoogte te stellen van projecten die worden aanbesteed waarbij bepaalde funderingstechnieken zoals diepwanden worden toegepast. Na deze verplichte melding geldt tussen Heijmans en Solétanche een exclusieve overlegperiode waarin wordt beslist of partijen samen zullen inschrijven op het project. Partijen wisselen in deze periode informatie uit waardoor zij op de hoogte zijn van de interesse in het werk en het voorgenomen marktgedrag van de ander. Ook indien partijen hierna besluiten niet samen in te schrijven voor het project, is er toch marktgevoelige informatie uitgewisseld. Partijen wisselen voorts strategische informatie over marktontwikkelingen uit. Bovendien verbiedt de raamovereenkomst partijen tijdens de overlegperiode contact te leggen met de opdrachtgever of met andere mogelijke partners voor het project. Ten slotte bevat de raamovereenkomst een marktverdelingsafspraak.

Door de raamovereenkomst wordt in de ogen van de NMa de onderlinge concurrentie gefrustreerd tussen Heijmans, SBF en hun concurrenten. Partijen kunnen elkaar immers niet beconcurreren tijdens de afgesproken overlegperiode, noch met andere mogelijke partners onderhandelen. Afspraken waarbij (potentiële) concurrenten zich op voorhand verbinden tot structureel contact en elkaar structureel op de hoogte brengen van marktgedrag zijn naar hun aard mededingingsbeperkend en derhalve verboden. De NMa heeft hierbij meegewogen dat deze afspraken extra kwalijk kunnen uitwerken gelet op de economische context van aanbestedingen van werken en in een markt waar maar een beperkt aantal aanbieders actief is.

Samenwerking in de bouw is onder bepaalde voorwaarden toegestaan volgens het Besluit Vrijstelling Combinatieovereenkomsten. Deze vrijstelling geldt echter alleen voor samenwerking die met het oog op één aanbesteding wordt aangegaan (ad hoc basis). De samenwerking op grond van deze raamovereenkomst is een overeenkomst tussen potentiële concurrenten met een structureel karakter en is daarom in strijd met de Mededingingswet.

De NMa is dit onderzoek gestart naar aanleiding van een klacht van de gemeente Amsterdam.

Het rapport bevat een "redelijk vermoeden" dat de Mededingingswet is overtreden. De partijen kunnen nu op het rapport reageren. Daarna stelt de NMa definitief vast of er sprake is van een overtreding en zo ja, of er een last onder dwangsom en een boete worden opgelegd.

Het rapport is het resultaat van één van de onderzoeken die de NMa is gestart in de bouwsector.

De NMa heeft Heijmans reeds in een eerder stadium van dit onderzoek een boete opgelegd vanwege de weigering om bepaalde medewerkers door de NMa te laten horen.