Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete overeenkomst Heijmans en Solétanche Bachy na uitspraak rechtbank

Op 18 december 2003 zijn door de NMa boetes van EUR 50.000 aan zowel Heijmans N.V. als Solétanche Bachy France S.A. (SBF) opgelegd, vanwege een op grond van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet verboden mededingingsbeperkende raamovereenkomst, die tussen Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. (HB&W), een dochtermaatschappij van Heijmans N.V., en SBF gold. De betrokken ondernemingen tekenden bezwaar aan tegen de opgelegde boetes. In lijn met het advies van de Adviescommissie zijn de bezwaren van partijen door de NMa ongegrond verklaard. De eerder opgelegde boetes zijn in het besluit op bezwaar van 9 november 2006 gehandhaafd. SBF heeft tegen dit besluit beroep aangetekend.

Op 4 maart 2008 heeft de Rechtbank het beroep van SBF gegrond verklaard en het besluit de NMa van 9 november 2006 vernietigd omdat dit besluit op een ontoereikende motivering berust.

Bij hernieuwd besluit op bezwaar van 13 november 2008 is het door de NMa, met in achtneming van de uitspraak van de Rechtbank van 4 maart 2008, niet opportuun geacht opnieuw onderzoek te doen naar de feiten die ten grondslag liggen aan het bezwaar van SBF, mede gezien het tijdsverloop sinds de periode waarover aanvullend onderzoek zou moeten plaatsvinden, te weten 2001-2002. De NMa herroept het besluit van 18 december 2003 ten aanzien van SBF zodat de aan SBF opgelegde boete komt te vervallen.

 

Documenten

Besluit op bezwaar boete overeenkomst Heijmans en Solétanche Bachy na uitspraak rechtbank (PDF - 66.49 KB)