Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete overeenkomst Heijmans en Solétanche Bachy

Op 18 december 2003 legde de NMa boetes op van EUR 50.000 aan zowel Heijmans N.V. als Solétanche Bachy France S.A. (SBF), vanwege een op grond van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet verboden mededingingsbeperkende raamovereenkomst, die tussen Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. (HB&W), een dochtermaatschappij van Heijmans N.V., en SBF gold tussen 13 december 2000 en 25 juni 2002. De overeenkomst sloot de concurrentie tussen deze ondernemingen en hun groepsmaatschappijen op het gebied van het aanbieden in Nederland van Bijzondere Funderingstechnieken en Civiele Betonwerken in belangrijke mate uit, en voorzag in de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. De betrokken ondernemingen tekenden bezwaar aan tegen de opgelegde boetes. Met de Adviescommissie Bezwaarschriften Mededingingswet heeft de NMa de bezwaren van partijen ongegrond verklaard. De eerder opgelegde boetes zijn in het besluit op bezwaar gehandhaafd. De boete van Heijmans is opgelegd aan HB&W, die de overtreding heeft begaan en, tegen de achtergrond van wens van de onderneming om schoon schip te maken in de bouwsector, de verantwoordelijkheid voor de overtreding op zich heeft genomen.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 2906 (9 november 2006) - 3 (PDF - 63.71 KB) Advies in zaak 2906 (PDF - 2.86 MB)