Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Supermarkten trekken melkdubbeltje in, NMa ziet af van dwangsom

Albert Heijn, Laurus, Schuitema, Dirk van den Broek en Nettorama hebben aan de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) laten weten, dat zij met ingang van heden stoppen met het melkdubbeltje dat zij vorige week gezamenlijk hadden ingevoerd. Zij reageren hiermee op het bericht dat zij vorige week donderdag van de NMa ontvingen, dat de NMa aan genoemde supermarktketens een last onder dwangsom zou opgeleggen als zij het melkdubbeltje zouden handhaven. Nu ze de NMa hebben bericht dat zij het melkdubbeltje intrekken, ziet de NMa af van het opleggen van een last onder dwangsom.

De actie van de NMa was gericht tegen de coördinatie van het prijsgedrag van de supermarkten om de melkprijs met een dubbeltje te verhogen na een verhoging van de inkoopprijs met datzelfde bedrag. De NMa is niet tegen enige vorm van steun aan de getroffen boeren, maar dit mag niet gebeuren op een manier die in strijd is met de Mededingingswet.

De Mededingingswet verzet zich niet tegen het doorberekenen in de eindprijs van een hogere inkoopprijs. Het is echter verboden dat concurrenten daarover met elkaar overleggen en afspraken maken. Op die manier zouden kostprijsverhogingen risicoloos worden afgewenteld op de consument. Iedere onderneming moet voor zich bepalen of en zo ja, hoeveel hij bij een hogere inkoopprijs doorberekent aan zijn afnemers.

De NMa heeft haar onderzoek naar het melkdubbeltje gestart mede naar aanleiding van een klacht van de Consumentenbond. Het melkdubbeltje zou de Nederlandse consument ruim een miljoen gulden per week hebben gekost.