Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met fusie kalkzandsteenproducenten

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 20 oktober jl. aan de Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Kalkzandsteenproducenten U.A. (CVK) en haar leden vergunning verleend voor de door deze partijen voorgenomen fusie. De vergunningsaanvraag is door CVK op 9 juli jl. ingediend, nadat de NMa op 23 april jl. had besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning was vereist.

De elf kalkzandsteenproducenten in Nederland werken nu al nauw samen. De verkoop en de allocatie van de productie bij de leden wordt door CVK gecoördineerd. Kalkzandsteen is het belangrijkste bouwmateriaal voor de toepassing in dragende wanden van gebouwen en woningen. Kalkzandsteen moet op deze markt concurreren met onder andere gietbouw en geprefabriceerde betonelementen.

Uit het door de NMa uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de kalkzandsteenproducenten weliswaar een sterke positie op deze markt hebben maar dat zij rekening hebben te houden met de andere marktpartijen: de bouwmaterialenhandel, de concurrenten en de bouwbedrijven. Hierdoor zullen CVK en haar leden hun marktpositie door de fusie niet substantieel verder versterken. Immers, door de samenwerking in CVK-verband opereren de aanbieders van kalkzandsteen al jaren als één marktpartij. Uit het onderzoek is gebleken dat dit ook zo door de andere marktpartijen wordt ervaren.

Alvorens te besluiten om een vergunning voor de fusie te verlenen heeft de NMa geëist dat na de fusie de bestuurlijke en economische onafhankelijkheid van CVK ten opzichte van de eigenaren van de kalkzandsteenfabrieken is gewaarborgd.

De NMa heeft tot nu vijf concentraties vergunningsplichtig verklaard. Twee van de vergunningsaanvragen, de fusie tussen de vier elektriciteit productiebedrijven (het Grootschalig Productiebedrijf) en de overname door Internatio-Müller van Brocacef Drogisten, zijn door partijen voortijdig ingetrokken. Eenmaal heeft de NMa een verbod uitgesproken. Dit betrof de fusie tussen RAI/Jaarbeurs. Naast de goedkeuring van de fusie tussen de kalkzandsteenproducenten heeft de NMa onlangs de fusie Vendex-KBB goedgekeurd.