Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa gaat bemiddelaars op huizenmarkt onder de loep nemen

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten nader onderzoek in te stellen naar het functioneren van de huizenmarkt. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de klacht die de Consumentenbond heeft ingediend over de gang van zaken bij de NVM-makelaars. De Consumentenbond is van mening, dat de NVM-makelaars de markt afschermen door toepassing van een embargo-termijn voor huizen die ter verkoop worden aangeboden. Ook het onlangs opgerichte Nationaal Woning Instituut (NWI) heeft bij de NMa een klacht ingediend, omdat enkele dagbladen weigerden de door het NWI aangeboden advertentie te plaatsen. Via deze advertentie wilde het NWI bekendheid geven aan de Woningkrant, waarin het woningaanbod van de aangesloten bemiddelaars en particulieren wordt gepubliceerd. Deze klachten zijn voor de NMa aanleiding om te onderzoeken in hoeverre de concurrentie bij woningbemiddeling wordt belemmerd. Dit heeft de NMa heden aan de Consumentenbond en het NWI kenbaar gemaakt. Het onderzoek zal in de komende maanden worden uitgevoerd.

De spoedvoorziening waarom het NWI had verzocht vanwege de weigering om de advertentie te plaatsen is door de NMa niet toegekend. De NMa is van mening dat er geen sprake is van een noodsituatie waardoor de afhandeling van de normale onderzoeksprocedure niet zou kunnen worden afgewacht.