Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bemiddelt: ProRail geeft capaciteit terug aan vervoerder Syntus

Vervoerder Syntus diende vorig jaar bij de Vervoerkamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een klacht in tegen ProRail. Deze klacht had betrekking op de wijze waarop ProRail de onderhoudswerkzaamheden op het spoor had ingepland gedurende de jaardienstregeling 2008. De NMa heeft deze klacht gedeeltelijk gegrond verklaard. ProRail heeft inmiddels de helft van de aan ProRail toegedeelde capaciteit teruggegeven aan Syntus.

ProRail BV is als beheerder van het spoor verantwoordelijk voor de verdeling van capaciteit: zowel aan vervoersbedrijven als aan zichzelf om onderhoud te kunnen plegen. Op 22 oktober 2007 stelde ProRail de definitieve capaciteitsverdeling voor de jaardienstregeling 2008 vast. Op twee baanvakken kreeg Syntus niet de capaciteit van ProRail die ze wilde hebben voor het vervoer van haar passagiers. Met name in de late uren van de dag kon Syntus treinen niet laten rijden in verband met onderhoud aan het spoor door ProRail. Het gaat hier om zogenaamde 'nachtgaten': periodes van maximaal 5,5 uur waarin ProRail het reguliere onderhoud aan het spoor laat uitvoeren. Voor enkelsporige baanvakken betekent dit onderhoud dat er helemaal geen treinen kunnen rijden in beide richtingen.

Syntus voelde zich benadeeld door het gedrag van ProRail en maakte hiertegen bezwaar, maar ProRail wijzigde in eerste instantie niet de wijze van capaciteitsverdeling. Vervolgens diende Syntus, op basis van de Spoorwegwet, een klacht in bij de Vervoerkamer van de NMa. Na onderzoek heeft de NMa de klacht gegrond verklaard: ProRail heeft onvoldoende aangetoond dat zij alle nachtgaten, twee per week, daadwerkelijk nodig heeft voor onderhoud. De NMa heeft ProRail gemaand om de helft van deze capaciteit terug te geven, zodat Syntus een aantal treinen met zekerheid kan laten rijden. In de praktijk reed Syntus al op deze tijden, maar op de achtergrond was steeds het gevaar aanwezig dat ProRail deze capaciteit zou terugeisen. Aangezien ProRail de helft van de capaciteit reeds heeft terugverdeeld aan Syntus, wordt er in het definitieve besluit van de NMa geen last onder dwangsom meer opgelegd.

Momenteel vindt de voorbereiding voor de dienstregeling 2009 plaats. De NMa vindt het wenselijk dat ProRail haar onderhoud beter en meer op maat gaat inplannen, waarbij zowel de continuïteit voor treinreizigers als de veiligheid kan worden gegarandeerd.

Andere klachten
Vorig jaar bestond er een geschil tussen Connexxion en ProRail. Na bemiddeling van de NMa zijn beide partijen alsnog tot overeenstemming gekomen. Een klacht van Rover werd niet ontvankelijk verklaard door de NMa. Ook NS, Veolia en Arriva hebben klachten ingediend die betrekking hebben op de wijze waarop ProRail capaciteit ten behoeve van onderhoud verdeelt. Deze zijn momenteel nog in behandeling door de NMa.