Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa neemt voedselprijzen onder de loep

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) doet momenteel onderzoek naar de ontwikkeling van voedselprijzen. Het gaat om de prijsvorming van brood, paprika's, komkommers, aardappelen, uien, appels en eieren. De NMa gebruikt de opgedane kennis om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de bedrijfskolom voor voedsel in Nederland. Afhankelijk van de resultaten volgt verder onderzoek. De NMa verwacht eind juni haar bevindingen te publiceren.

Voor de dataverzameling maakt de NMa onder meer gebruik van onderzoeksbureau LEI. Via diepte-interviews wil de NMa achterhalen hoe de prijsopbouw tot stand komt in de verschillende schakels van de bedrijfskolom voor bepaalde voedingsmiddelen in Nederland en andere Europese landen. De NMa wil verder een indicatie krijgen welke de kosten per schakel in de bedrijfskolom worden gemaakt. Daarnaast wat de belangrijkste kenmerken zijn van de diverse contracten tussen de verschillende schakels. Ook wil de NMa inzicht krijgen in de relatie tussen de prijzen in de schakels en wat mogelijke verklaringen zijn voor ontbrekende relaties/grote verschillen tussen de gehanteerde prijzen.

De food- en agrisector vormt een belangrijk aandachtsveld voor de NMa, zoals aangekondigd in de NMa Agenda 2007-2008. Aanleiding voor het onderzoek vormt onder meer de sterk gestegen voedselprijzen in Nederland.