Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Loodsgeldtarieven 2011

Het Loodswezen heeft in bezwaar tegen het besluit tot vaststelling voor de loodsgeldtarieven voor 2011 aangevoerd dat de gehanteerde WACC is onjuist is. Daar nog niet is beslist op het bezwaar inzake de WACC wordt dit bezwaar ongegrond verklaard. Wel zal, indien de beslissing op bezwaar inzake de WACC leidt tot een ander percentage, de beslissing op bezwaar daarop nog worden aangepast. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders en anderen (de gebruikers) hebben in bezwaar tegen de loodsgeldtarieven 2011 aangevoerd dat het tariefvoorstel van het Loodswezen onvoldoende is onderzocht en dat een te hoog tarief is vastgesteld. Dit bezwaar van de gebruikers  wordt gegrond verklaard. De herbeoordeling van het tariefvoorstel van het Loodswezen voor 2011 leidt tot het alsnog opnemen van een korting van EUR 925.379 ten opzichte van het tariefvoorstel. Het tweede bezwaar van de gebruikers (verrekening naar aanleiding van rechterlijke uitspraak is rechtens niet mogelijk) wordt ongegrond verklaard.

 

 

Bijlagen

103768 Beslissing op bezwaar Loodsgeldtarieven 2011 (PDF - 154.51 KB) 103768 Bijlage Beslissing op bezwaar Loodsgeldtarieven 2011 (PDF - 107.04 KB)