Kruimelpad

Boete gebiedskartel Wasserijen Rentex en CleanLeaseFortex

In het onderhavige besluit stelt de Raad vast dat diverse wasserijen die textiel verzorgen voor zorginstellingen in ieder geval van 1 januari 1998 tot 1 december 2009 Nederland hadden opgedeeld in verschillende regio’s en deze regio’s onderling hadden verdeeld. Deze marktverdeling was onderdeel van een bredere samenwerking tussen deze wasserijen, een samenwerking die de wasserijen zelf als ‘soft-franchise’ bestempelen. Ieder van deze wasserijen had zich ertoe verplicht om, als zij benaderd werd door een aspirant-klant van buiten de eigen regio, deze door te verwijzen naar het ‘regio-bedrijf’. Als de aspirant-klant niet wilde samenwerken met het regio-bedrijf, mocht het Rentex-lid een offerte uitbrengen, maar die offerte diende dan in onderling overleg met het regiobedrijf te worden vastgesteld. Op 10 april 2002 hebben de betrokken wasserijen afgesproken de wederzijdse beperkingen van hun commerciële vrijheid te beperken tot het verbod op actieve acquisitie. Dit verbod heeft gegolden tot 1 december 2009.