Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete tariefafspraken aanbesteding WMO thuiszorg Friesland

De thuiszorginstellingen Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland en Stichting Zorgverlening De Friese Wouden hebben voorafgaande aan de aanbestedingen in het kader van de WMO in de gemeenten in de regio Zuidoost Friesland onderling de tarieven waarvoor zij zouden gaan inschrijven afgestemd. Deze afstemming houdt een overtreding in van artikel 6 Mededingingswet. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit legt hiervoor aan Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland een boete op van EUR 314.000 en legt aan Stichting Zorgverlening De Friese Wouden en Stichting Kwadrantgroep een boete op van EUR 2.020.000.

 

Bijlagen

Boetebesluit tariefafspraken aanbesteding WMO thuiszorg Friesland (PDF - 657.92 KB) Bijlage 1 bij besluit 6442 (PDF - 60.48 KB)