Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over kartelovertreding thuiszorginstellingen Friesland

Op 11 januari 2017 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een zaak waarbij twee thuiszorginstellingen in 2006 onderling informatie hadden uitgewisseld over hun inschrijf- en prijsbeleid bij een vijftal aanbestedingen van huishoudelijke hulp.

Uitspraak van het CBb

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt de overtreding van het kartelverbod. Wel is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat deze overtreding minder ernstig is en steltĀ  de boete om die reden vast op 767.000,- EUR.

Aanbestedingen thuiszorg

De aanbestedingen waren opgezet door gemeenten die door de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk werden voor de inkoop van huishoudelijke hulp voor hun inwoners.

Eerdere uitspraak van de rechtbank

De rechtbank Rotterdam heeft eerder geoordeeld dat ACM terecht een overtreding heeft vastgesteld en verlaagde de boete alleen vanwege de lange duur van het proces.

Tegen de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven staat geen hoger beroep open.