Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Meetvoorwaarden Gas

In de vaststellingsbesluiten van de Gasvoorwaarden heeft de Raad de gezamenlijke netbeheerders opgedragen om de dagallocatie per 1 januari 2007 in te voeren. Met dit vaststellingsbesluit worden de Allocatievoorwaarden Gas, de Meetvoorwaarden Gas -RNB en de Begrippenlijst Gas gewijzigd waarmee de invoering van dagallocatie per 1 januari 2007 mogelijk wordt. Bij brief van 17 augustus 2006 hebben de gezamenlijke netbeheerders een wijzigingsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft vervolgens van 1 september 2006 tot en met 27 september 2006 ter inzage gelegen, waarna op 5 oktober 2006 een hoorzitting werd gehouden. Om de introductie van dagallocatie per 1 januari 2007 mogelijk te maken heeft de raad op 19 december 2006 is een eerste deelbesluit over deze codewijziging genomen. Vervolgens heeft de raad op 10- april 2007 een tweede deelbesluit genomen met betrekking tot de Meetvoorwaarden Gas – LNB.

De raad heeft de gezamenlijke netbeheerders per brief van 2 november 2007 opgedragen hun voorstel te wijzigen zodanig dat enkele geconstateerde strijdigheden worden opgeheven. De gezamenlijke netbeheerders hebben hun gewijzigde voorstel op 30 november 2007 ingediend. Op 20 februari 2008 heeft de raad het derde deelbesluit in deze zaak genomen. Daarna volgde nog een vierde deelbesluit op 26 juni 2008 om een interne tegenstrijdigheid op te heffen die was ontstaan door de beslissing op bezwaar 102859. In deze beslissing wordt de verwijzing naar prijsindex van Platts wordt vervangen door een verwijzing naar APX TTF Hi-DAM All day Index. In de transportvoorwaarden stond nog steeds een verwijzing naar Platts die met dit laatste deelbesluit werd vervangen.