Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

29-10-2007 Beslissing op bezwaar (102379) gasvoorwaarden zaak deel I

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft op 29 oktober 2007 beslist op de bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit d.d. 27 juni 2006 , met kenmerk: 101929-49, tot vaststelling van het 1e deel van de voorwaarden ex artikel 12b Gaswet. Dit betreft de Begrippenlijst Gas, de Transportvoorwaarden Gas - LNB, de Wettelijke taken LNB van algemeen belang, de Allocatievoorwaarden Gas en de Samenwerkingsregeling netbeheerders Gas. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op de voorwaarden voor het transport op het landelijk gastransportnet, de uitvoering van de wettelijke taken door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, de voorwaarden voor allocatie en de samenwerking tussen gasnetbeheerders. De voorwaarden zijn op 1 juli 2006 in werking getreden, met uitzondering van artikel 2.1.2 Transportvoorwaarden Gas - LNB en artikel 2.3.1 Wettelijke taken LNB van algemeen belang.

Naar aanleiding van de ingediende bezwaren heeft de Raad besloten om een aantal onderdelen van de technische voorwaarden te herroepen en gewijzigd vast te stellen. Daarnaast heeft de Raad besloten om voor een aantal andere onderdelen van deze voorwaarden aan de gezamenlijke netbeheerders te verzoeken om aan hem een separaat verzoek tot wijziging van de technische voorwaarden uit te brengen. Het betreft in die gevallen onderwerpen die nog niet in de technische voorwaarden zijn geregeld en die bovendien nog niet eerder in de procedure aan de orde zijn gekomen.

 

Bijlagen

Openbaar Besluit Gasvoorwaarden zaak 1 (PDF - 386.4 KB) Wijzigingsverzoek definitie GOS (PDF - 127.06 KB) Wijzigingsverzoek artikel 7.3 Transportvoorwaarden Gas - LNB (PDF - 113.38 KB) Wijzigingsverzoek artikel 5.2.1 Transportvoorwaarden Gas - LNB (PDF - 114.48 KB) Wijzigingsverzoek paragraaf 2.4 Transportvoorwaarden Gas - LNB (PDF - 164.25 KB) 102379 Uitspraak CBb (PDF - 1.04 MB)