Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroepszaak VEMW use it or lose it

Op 24 juni 2013 heeft het CBb uitspraak gedaan in de zaak die VEMW had aangespannen tegen een besluit waarin ACM het vaststellen van regels voor de use it or lose it-problematiek uitstelde in afwachting van relevante Europese richtsnoeren. Deze procedure liep al sinds 2005.

VEMW stelde in beroep dat ACM verplicht was dergelijke voorwaarden zelf vast te stellen nu de gezamenlijke netbeheerders, ondanks de wijzigingsopdracht die ACM daartoe gegeven had, geen voorstel in wilden dienen. Het CBb gaat hier niet in mee en oordeelt dat ACM mag afwijken van een gegeven wijzigingsopdracht, mits deze afwijking wordt gemotiveerd en daarbij de regels, belangen en eisen bedoeld in art. 12f, derde lid, Gaswet in acht worden genomen.

Deze uitspraak is onherroepelijk.

Bekijk de volledige uitspraak van het CBb