Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigde voorstellen technische codes gas

Op 25 april 2005 hebben de gezamenlijke netbeheerders gas een voorstel voor de technische codes gedaan. Dit is het voorstel als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet. De Raad heeft de voorstellen beoordeeld, mede aan de hand van de schriftelijke zienswijzen van marktpartijen- en organisaties en het besprokene tijdens de hoorzitting. Bij brief van 5 oktober 2005 (hierna: de wijzigingsbrief) heeft de Raad aan de gezamenlijke netbeheerders een verzoek tot wijziging van de voorstellen gedaan. De wijzigingsbrief, die betrekking heeft op 176 pagina's aan voorstellen, omvat 87 verzoeken om wijziging of nadere toelichting. Bij brief van 3 november 2005 hebben de gezamenlijke netbeheerders hun gewijzigde voorstellen ingediend en nadere toelichting gegeven. De Raad is bij de vaststelling van de voorwaarden uitgegaan van de gewijzigde voorstellen van 3 november 2005.