Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete non-concurrentiebeding thuiszorg Midden IJssel

De thuiszorginstellingen Stichting Carinova en Stichting Carint-Reggeland Groep zijn een non-concurrentiebeding overeengekomen op grond waarvan de ene thuiszorginstelling ervan afzag de andere thuiszorginstelling in een aangrenzende regio te beconcurreren. Deze afspraak houdt een overtreding in van artikel 6 Mededingingswet. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit legt hiervoor aan Stichting Carinova een boete op van EUR 4.348.000 en legt aan Stichting Carint-Reggeland Groep een boete op van EUR 1.304.000. Stichting Carinova Leiboom Groep en Stichting Carint-Reggeland Groep hebben een aanvraag als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, Mededingingswet ingediend. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft bij een afzonderlijk besluit in 2009 besloten tot afwijzing van deze aanvraag.

 

Bijlagen

Boete non-concurrentiebeding thuiszorg Midden IJssel (PDF - 676.24 KB) Overzichtskaarten (PDF - 3.11 MB) Besluit op aanvraag in zaak 6274 (PDF - 71.53 KB)