Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank non-concurrentiebeding thuiszorg Midden IJssel

De rechtbank Rotterdam heeft het beroep van de thuiszorgorganisaties Midden IJssel gegrond verklaard en de door de NMa opgelegde boete vernietigd.

In 2010 heeft de NMa een boete opgelegd aan twee stichtingen wegens overtreding van art. 6 Mededingingswet door binnen Plectrum een non-concurrentiebeding overeen te komen. Dit houdt in dat de leden hiervan gehouden zijn -  zonder toestemming van het betreffende andere Plectrumlid - niet toe te treden tot het werkgebied waarin een ander Plectrumlid actief is met betrekking tot het aanbieden van thuiszorg.

Bij uitspraak van 14 maart 2013 heeft de rechtbank het boetebesluit vernietigd, omdat zij het bestaan van de door NMa gestelde non-concurrentieafspraak tussen de thuiszorgorganisaties niet bewezen acht.

Gelet op deze conclusie, laat de rechtbank zich niet meer uit over de beoordeling door de NMa van de concurrentiesituatie en concurrentiemogelijkheden in de zorgkantoorregio Midden IJssel.

NMa, thans Autoriteit Consument & Markt (ACM), heeft hoger beroep ingesteld bij het CBb.