Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

EZ start met consultatie om concurrentie tussen bedrijven en overheden te versterken

Het ministerie van Economische Zaken is gestart met een consultatie van de aangescherpte Wet Markt en Overheid. Deze wet wordt op een aantal punten gewijzigd waardoor bedrijven en overheden beter met elkaar kunnen concurreren. Het wetsvoorstel maakt het minder gemakkelijk voor overheden om gebruik te maken van een uitzonderingsregel om bijvoorbeeld een dienst of een product onder de kostprijs  aan te bieden.

Waarom wordt de Wet Markt en Overheid aangescherpt?

De Wet Markt en Overheid bestaat sinds juli 2012 en is in 2015 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat overheden veel gebruikmaken van een uitzonderingsregel zodat ze zich niet meer hoeven te houden aan de regels van de Wet Markt en Overheid. Zij geven daarbij lang niet altijd aan waarom ze een uitzondering willen maken. Overheden kunnen ervoor kiezen een activiteit aan te merken als ‘een activiteit in het algemeen belang’. In dat geval gelden de regels uit de Wet Markt en Overheid niet. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld aangeven dat het in het algemeen belang is dat de gemeente onder de kostprijs zwemles aanbiedt.

Wat verandert er?

De overheid kan een uitzondering vastleggen in een zogenaamd ‘algemeenbelangbesluit’. In het wetsvoorstel worden de regels voor een algemeenbelangbesluit op drie punten aangescherpt:

  • overheden moeten beter motiveren waarom ze een algemeenbelangbesluit willen nemen.
  • overheden moeten een openbare voorbereidingsprocedure organiseren. Zo krijgen ondernemers meer inspraak voordat een overheid een algemeenbelangbesluit neemt.
  • overheden moeten algemeenbelangbesluiten elke vijf jaar evalueren.

Het wetsvoorstel bevat verder voorgestelde wijzigingen in een aantal artikelen over concentratiecontrole en de private handhaving van het mededingingsrecht.

De Wet Markt en Overheid

Overheden mogen diensten of producten aanbieden op de markt. Voor een overheid op een markt gelden speciale regels. Deze regels zorgen ervoor dat een overheid niet oneerlijk concurreert met een bedrijf, bijvoorbeeld door geen kostendekkende tarieven te rekenen. De regels liggen vast in de Wet Markt en Overheid. Deze wet is onderdeel van de Mededingingswet. De Autoriteit Consument & Markt ziet erop toe dat overheden zich aan de regels houden.

De consultatie

Iedereen mag tot en met vrijdag 27 oktober 2017 een reactie geven op het wetsvoorstel of de Memorie van Toelichting. Via onderstaande link leest u hoe u kunt reageren.