Kruimelpad

Consultatie wijziging beleidsregel doelmatige kosten netbeheerders

Beleidsregel

In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 staat dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een beleidsregel moet opstellen om bepaalde investeringen van netbeheerders op doelmatigheid te kunnen beoordelen. In 2011 is er een beleidsregel opgesteld, deze is in 2014 herzien en uitgebreid naar overnames van netten.

Aanleiding wijziging

Door een wetswijziging moet de ACM nu ook een beleidsregel opstellen voor investeringen van de netbeheerder van het net op zee. Dit heeft de ACM als aanleiding genomen om de bestaande beleidsregel niet alleen uit te breiden naar investeringen in het net op zee, maar ook op enkele punten te herzien.

Wijzigingen beschreven in toelichting

De ACM heeft sommige delen van de beleidsregel aangepast. Deze wijzigingen staan beschreven in de toelichting, behorende bij de gewijzigde beleidsregel.

Reacties welkom

Heeft u of uw organisatie belang bij de gewijzigde beleidsregel? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

U mag reageren tot en met maandag 18 september 2017.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen.

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Consultatie wijziging beleidsregel doelmatige kosten netbeheerders (PDF - 258.08 KB)