Kruimelpad

Boetes voor Onderneming X en Era voor prijsafspraken accu’s vorkheftrucks

Onderneming X Nederland, een importeur van accu’s voor vorkheftrucks, en Era, de moedermaatschappij van de niet meer bestaande importeur Faam Benelux, krijgen een boete voor prijsafspraken. Op 5 juli 2017 publiceerde de ACM de namen van vijf bedrijven die de overtreding hebben erkend. Ze kregen een lagere boete. Onderneming X Nederland en Era hebben de overtreding niet erkend. Ze krijgen de volledige boete, totaal meer dan één miljoen euro. De boete aan alle zeven bedrijven en de branchevereniging BMWT is in totaal bijna 17,5 miljoen euro.

Prijsafspraken

De branchevereniging BMWT en importeurs van accu’s voor onder andere vorkheftrucks spraken af een ‘loodtoeslag’ te gebruiken. De ‘loodtoeslag’ was bedoeld om de sterk fluctuerende prijs van lood op een vaste manier in de verkoopprijs van de accu’s te verwerken. Ze deelden daarnaast concurrentiegevoelige informatie met elkaar. Dit leidde tot beperking van de onderlinge concurrentie.

De afspraken bestonden van 2004 tot september 2013. Onderneming X Nederland was vanaf 1 januari 2013 bij de afspraken betrokken.

Tegen deze boete heeft Onderneming X bezwaar gemaakt. De ACM verklaart de bezwaren van Onderneming X ongegrond. Daartegen is de onderneming in beroep gegaan. Op 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de boete aan Onderneming X vernietigd. De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank.