Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank prijsafspraken accu’s vorkheftrucs

De ACM heeft in 2017 meer dan 17 miljoen euro aan boetes opgelegd aan zeven ondernemingen en een branchevereniging voor het maken van prijsafspraken voor de verkoop van accu’s voor (o.m.) vorkheftrucks in Nederland. De Rechtbank Rotterdam heeft de boete voor één van de ondernemingen vernietigd wegens onvoldoende bewijs voor deelname aan het kartel.

Hoe werkten de prijsafspraken?

De ondernemingen berekenden de fluctuaties in de inkoopprijs van lood, de belangrijkste grondstof voor de accu’s, allemaal op dezelfde wijze door aan hun afnemers. De branchevereniging vergemakkelijkte dit door lijsten met ‘loodtoeslagen’ te verspreiden onder de leden. Zulke afspraken over doorberekenen van kostenposten zijn schadelijk voor de concurrentie.

Het kartel duurde van januari 2004 tot en met september 2013. Eén van de ondernemingen was volgens de ACM alleen de laatste negen maanden bij het kartel betrokken. Deze onderneming tekende beroep aan tegen de boete van 583.000 euro.

De rechtbank Rotterdam heeft de boete aan deze onderneming vernietigd. De reden daarvoor is dat de ACM volgens de rechtbank onvoldoende bewijs heeft geleverd dat deze onderneming de gemeenschappelijke doelen van het kartel onderschreef. Daardoor acht de rechtbank onvoldoende bewezen dat deze onderneming als deelnemer aan de overtreding kan worden aangemerkt.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor de boetes die aan de andere partijen zijn opgelegd. De andere betrokken ondernemingen en de branchevereniging hebben de boetes van totaal bijna 17 miljoen euro geaccepteerd en zijn niet in beroep gegaan.

Op 20 juni 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam de boete aan Onderneming X vernietigd. De ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank.