Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam fusie Staatsloterij en Lotto

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de ACM de fusie tussen SENS (Staatsloterij) en SNS (Lotto) terecht heeft goedgekeurd. De ACM had eind toestemming gegeven voor deze fusie. De fusie is op 31 maart 2016 gerealiseerd. Buitenlandse, potentiële toetreders tot de Nederlandse kansspelmarkt meenden dat er door de fusie een te sterke nationale speler ontstaat. Lottovate (een onderdeel van een buitenlandse kansspelonderneming) en de Stichting Speel Verantwoord (SSV), een stichting die belangen van internationale online kansspelaanbieders behartigt, stelden daarom beroep in.

De ACM vond hen geen belanghebbenden omdat ze nog geen vergunning hadden om actief te zijn op de (te hervormen) kansspelmarkt.

Lottovate en SSV zijn belanghebbende

De rechtbank oordeelt dat  Lottovate en SSV wel belanghebbende zijn. De rechtbank  kijkt ook naar de toekomstige markt. Lottovate is, als potentieel concurrent op de kansspelmarkt,  bezig om de markt te betreden. Ze hebben onder andere een loterijvergunning aangevraagd. Ook SSV wil de markt betreden, zo blijkt uit haar statuten en feitelijke werkzaamheden

Bij deze fusie geen definitieve marktafbakening nodig

De rechtbank vindt een definitieve marktafbakening een hulpmiddel  om marktmacht vast te stellen. Een marktafbakening is geen doel op zich. In deze zaak had de ACM geen definitieve marktafbakening gemaakt. Lottovate en SSV vonden dat er daarom geen goedkeuring aan de fusie mocht worden gegeven.  De rechtbank oordeelt dat de ACM  voldoende heeft gemotiveerd waarom in dit geval een definitieve marktafbakening niet nodig was. De concurrentie tussen kansspelen is door de Wet op de Kansspelen al beperkt: er wordt slechts  één vergunning per spel uitgegeven. Uit het dataonderzoek van de ACM bleek verder dat de fusiepartijen slechts zeer beperkt met elkaar concurreren.

Partijen kunnen binnen zes weken na de uitspraak hoger beroep instellen.

Lees de uitspraak van de rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl