Kruimelpad

Brochure en uitgave

Aankondiging start Spoormonitor 2017

02-08-2017

Binnenkort krijgen bedrijven in de spoorsector een informatieverzoek van de Autoriteit Consument &  Markt (de ACM). Met de verkregen informatie stelt de ACM een spoormonitor op waarin wij een duidelijk beeld geven van de huidige situatie van de markt en van belangrijke ontwikkelingen. 

Vanaf 2017 krijgen bedrijven in de spoorsector nog maar één informatieverzoek. De ACM gebruikt de verzamelde informatie voor drie rapporten: 

  • het IRG-Rail Market Monitoring Report,
  • het RMMS Rapport van de Europese Commissie en
  • de ACM Spoormonitor.

Met de verzamelde informatie kan de ACM nagaan of er knelpunten zijn bij de toetreding tot de spoormarkt, bij het gebruik van spoorcapaciteit of bij het afnemen van diensten en dienstvoorzieningen. Met deze inzichten houdt de ACM de sector op het goede spoor.