Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT EU verordening afwikkelvergoedingen voor kaarttransacties

30-06-2017

ACM wordt door de minister aangewezen als toezichthouder op afwikkelvergoedingen voor betalingen met debet- en creditkaarten. ACM adviseert over de regels die dat mogelijk maken.

De minister van Financiën heeft op 26 april 2016, mede namens de minister van Economische Zaken, aan de ACM gevraagd om onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een (ontwerp)besluit. In dit besluit wordt de ACM aangewezen als toezichthouder voor de uitvoering van een deel van de Verordening (EU) 2015/751 De ACM mag ook een deel van de kosten van het toezicht verhalen op de sector.

Waar gaat de EU verordening over?

De EU-Verordening over afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties stelt maxima aan de hoogte van afwikkelvergoedingen bij debet- en kredietkaarttransacties en stelt regels aan het gedrag van betaalkaartschema’s en betaaldienstverleners.

Wat vindt de ACM?

Op 19 mei 2016 heeft de ACM een brief aan de minister van Financiën gestuurd. De ACM vindt het besluit uitvoerbaar en handhaafbaar acht, mits de minister tegemoet komt aan de daarin gesignaleerde (potentiële) uitvoeringsproblemen en aan de ACM voldoende middelen voor het toezicht beschikbaar stelt.

De brief van de ACM kunt u hieronder downloaden.