Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM waarschuwt voor verboden kartelafspraken

18-05-2017

‘Kartels gaan nooit onopgemerkt.’ Er is namelijk altijd wel iemand op de hoogte van illegale afspraken tussen bedrijven. Weet of vermoedt u een verboden kartelafspraak? Meld dit bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM)!  Bij de ACM kunt u een kartel melden of tips geven. Op de speciale campagnewebsite www.acm.nl/kartels vindt u meer informatie.

Michiel Denkers, directeur Mededinging van de ACM: ‘Kartelafspraken zijn slecht voor de economie. Ze verhogen de prijzen, verlagen de kwaliteit en beperken innovatie. Ook tasten zij het vertrouwen van consumenten in bedrijven aan. Daarom is het zaak dat we met de hulp van tipgevers kartels oprollen.’

Wat gebeurt er met uw tip?

Via tips en meldingen krijgen we waardevolle informatie binnen waarmee we onderzoek kunnen starten. Er zijn altijd mensen die weten van de verboden afspraken. U kunt in vertrouwen tips en meldingen doorgeven aan ACM.

Wilt u weten wat er met uw tip gebeurt?

Kartels gaan nooit onopgemerkt

De anti-kartelcampagne ‘Kartels gaan nooit onopgemerkt’ gebruikt een korte video ‘Fly on the wall’ met een knipoog naar de innovatieve opsporingsmethoden van de ACM. In een vervolgvideo legt Michiel Denkers uit wat de ACM doet met tips en meldingen. Via sociale media benadert de ACM werknemers en leidinggevenden om de concurrentieregels onder hun aandacht te brengen.

 
 

Naast het geven van voorlichting, treedt de ACM op tegen kartels. Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken naar overtredingen van de Mededingingswet. De ACM kan boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan de concurrentieregels houden.

Wat is een kartel?

Een kartel is een verboden afspraak tussen concurrerende bedrijven om de onderlinge concurrentie te beperken. Er zijn vier basisregels: Concurrenten mogen:

  • onderling geen prijsafspraken maken;
  • de markt niet verdelen;
  • geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen en;
  • geen afspraken maken over offertes en aanbestedingen.

Kartels drijven de prijzen van producten of diensten al gauw op met zo’n 15% of meer. Consumenten zijn er uiteindelijk de dupe van.