Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek onder consumenten naar het gebruik van online reviews bij aankopen

Consumenten gebruiken reviews steeds vaker in hun oriëntatie- en keuzeproces rondom een aankoop. Reviews worden gebruikt om aanvullende informatie te krijgen of dienen als controlemiddel. Consumenten zijn zich bewust van het subjectieve karakter van reviews. Daarom gebruiken ze de reviews naast andere informatiebronnen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst onder n=1.650 panelleden uit het StemPunt-panel van Motivaction en is representatief voor de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 70 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 5 december 2016 tot en met 14 december 2016.

 

Documenten

Onderzoek onder consumenten naar het gebruik van online reviews bij aankopen (PDF - 2.09 MB)