Kruimelpad

Besluit

Toezeggingsbesluit Cogas over gebruik naam en beeldmerk

04-04-2017

De ACM verklaart de toezegging van Cogas Infra en Beheer B.V. bindend. De netbeheerder zegt toe voor 1 september 2017 haar naam en beeldmerk te veranderen. Met deze toezegging is verzekerd dat de commerciële bedrijven in de Cogas-groep zich in het gebruik van namen en beeldmerken duidelijk onderscheiden van de netbeheerder. Bevoordeling van deze bedrijven door het gebruik van naam en beeldmerk van de netbeheerder wordt daarmee voorkomen. Cogas Infra en Beheer handelt op deze wijze in overeenstemming met artikel 18, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de E-wet en artikel 10d, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de Gaswet.