Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring berekeningsmethodiek tarieven Energie Coöperatie Endona fase 1

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) deelt mee dat de berekeningsmethodiek van Energie Coöperatie Endona (hierna: Endona) is goedgekeurd op grond van artikel 12, eerste lid, van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: experimentenregeling).

Wat is de experimentenregeling?

De experimentenregeling biedt een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) of coöperatie de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). Een dergelijke ontheffing ziet op verschillende bepalingen van wet- en regelgeving en maakt het mogelijk om te experimenteren. Artikel 12, eerste lid, van de experimentenregeling bepaalt dat de ACM de berekeningsmethodiek voor de tarieven moet goedkeuren.

Ontheffing voor Endona

Bij besluit van 4 november 2015 heeft RVO een ontheffing verleend aan Endona. Op 4 maart 2016 heeft RVO de ontheffing gewijzigd. Op grond van artikel 12, eerste lid, van de experimenteerregeling moet Endona goedkeuring van de ACM verkrijgen voor de berekeningsmethodiek van de tarieven.

Beoordeling door de ACM

Op 22 december 2017 en 28 december 2017 heeft Endona stukken met betrekking tot de definitieve berekeningsmethodiek voor de tarieven aan de ACM gestuurd. De tarieven die bij de leden van Endona in rekening worden gebracht wijken niet af van gereguleerde tarieven. Daarmee voldoen de tarieven aan de vereisten en aan hetgeen is neergelegd in artikel 12, eerste en tweede lid, van de experimenteerregeling.

Bekendmaking en wijzigingen

Het goedkeuringsbesluit is bekendgemaakt op grond van artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Verder is van belang dat het goedkeuringsbesluit uitsluitend ziet op de bij de ACM ingediende berekeningsmethodiek. Indien Endona de berekeningsmethodiek wenst te wijzigen om tot (een) andere (verdeling van) tarieven te komen, moet zij deze eerst ter goedkeuring aan de ACM voorleggen.

Meer informatie