Kruimelpad

Goedkeuring voorwaarden diensten ProRail bij aanbesteding Noordelijke treindiensten

De ACM heeft de voorwaarden en vergoedingen goedgekeurd die spoorbeheerder ProRail wil hanteren bij de aanbesteding van de spoordiensten op de Noordelijke Nevenlijnen. Dit is de concessie voor de Noordelijke treindiensten in de provincies Groningen en Friesland.

De aanbesteding van de concessie voor de Noordelijke treindiensten start naar verwachting op 1 februari 2017.

Waarom heeft de ACM de voorwaarden beoordeeld?

ProRail is op grond van art 68c Spoorwegwet verplicht dit aanbod bij de ACM voor te leggen voor goedkeuring voordat een aanbesteding begint. Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld voor inschrijvende spoorvervoerders.