Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt tarieven en voorwaarden dienstvoorzieningen voor de treinconcessie Valleilijn goed

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verleent goedkeuring aan de tarieven en voorwaarden van ProRail, NS en Strukton voor het gebruik van dienstvoorzieningen in relatie tot de treinconcessie Valleilijn. De Valleilijn betreft de verbinding tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

Dienstvoorzieningen zijn aan het spoor gelegen voorzieningen die gebruikt worden door aanbieders van spoorvervoersdiensten. In deze beoordeling gaat het om door ProRail en NS aangeboden stationsvoorzieningen, zoals de verhuur van casco ruimte in voor serviceverlening aan reizigers en of het gebruik van een locatie voor het plaatsen van kaartautomaten en in- en uitcheckpalen.

De ACM heeft in april 2022 voor de diensten van ProRail en NS een vergelijkbare beoordeling uitgevoerd in relatie tot de aanbesteding van de treinconcessie tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal. De ACM verwijst in haar besluiten voor ProRail en NS daarom grotendeels terug naar die eerdere beoordeling.

Waarom beoordeelt de ACM deze aanvragen?

Aanbieders van dienstvoorzieningen zijn op grond van artikel 68c Spoorwegwet verplicht hun aanbod ter goedkeuring bij de ACM voor te leggen voordat een aanbesteding begint (‘ex ante goedkeuring’). Hiermee zorgt de ACM voor transparantie over de tarieven en voorwaarden van de voorzieningen en daarmee een gelijk speelveld voor de vervoerders bij aanvang van de aanbesteding.

De beoordeling vind plaats in het kader van de aanbesteding van de Valleilijn concessie, die een looptijd heeft van 2024 tot en met 2036. De aanbesteding hiervoor start binnenkort.

 

Documenten

Goedkeuringsbesluit Valleilijn NS (PDF - 271.53 KB) Goedkeuringsbesluit Valleilijn Strukton (PDF - 193.26 KB) Goedkeuringsbesluit Valleilijn ProRail (PDF - 232.52 KB)