Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie VEMW op tarievenvoorstel Tennet 2017

ACM heeft een reactie ontvangen van de vereniging voor energie, milieu en water (VEMW) op het tarievenvoorstel 2017 van Tennet, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Tennet heeft op 8 november 2016 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2017 in rekening wil brengen. ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in december 2016 de hoogte van de maximumtarieven.

Wat houdt de reactie van VEMW in?

VEMW constateert onder meer dat Tennet voornemens is om € 174 miljoen aan zogenoemde veilinggelden in te zetten voor verlaging van de tarieven. Volgens VEMW is het doel van de inzet van veilinggelden om sterke tariefschommelingen te voorkomen. Tegelijkertijd merkt VEMW op dat er dit jaar juist sprake is van een sterke tariefschommeling, ondanks de veilinggelden die al ingezet worden. VEMW verzoekt ACM om een extra bijdrage uit de veilinggelden mogelijk te maken om zo de tariefschommeling verder te beperken. Daarbij wijst VEMW erop dat Tennet genoeg geld in kas heeft en dat het onzeker is geworden of deze middelen in de toekomst nog wel ingezet mogen worden voor tariefsverlaging.

Wat doet ACM met reacties?

Inhoudelijke reacties van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Documenten

Reactie VEMW op tarievenvoorstel Tennet 2017 (PDF - 4.22 MB)