Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor tarieven 2017 landelijk netbeheer elektriciteit

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. Tennet is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere taken mag Tennet kosten in rekening brengen. Deze worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

TenneT heeft op 8 november 2016 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2017 in rekening wil brengen. ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in december 2016 de hoogte van de maximumtarieven.

ACM publiceert het tarievenvoorstel van TenneT op haar website. ACM heeft eventuele vertrouwelijke informatie uit het tarievenvoorstel verwijderd.

Belanghebbenden kunnen tot en met 23 november 2016 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Meer informatie

 

Documenten

Voorstel TenneT voor tarieven 2017 landelijk netbeheer elektriciteit (XLSX - 403.72 KB)
 

Bijlagen

Toelichting tarievenvoorstel TenneT (PDF - 1.54 MB)