Kruimelpad

Tariefbesluit voor nieuwe toegangsdiensten van KPN

De ACM heeft de tarieven voor nieuwe toegangsdiensten van KPN vastgesteld. Het gaat om  diensten op het niveau van WBA en MDF. Deze afkortingen staan voor Wholesale Broadband Access en Main Distribution Frame. Dit besluit is eerder voorgelegd aan marktpartijen en getoetst door de Europese Commissie.

Vorig jaar heeft KPN een aantal nieuwe diensten geïntroduceerd voor partijen die MDF of WBA-toegang bij KPN willen afnemen. Het gaat daarbij om de ‘WBA Doe-Het-Zelf monteursproces’ en ‘MDF en SDF Doe-Het-Zelf Project en Bulkmigraties’. De tarieven van deze diensten mogen niet hoger zijn dan de kosten. De ACM heeft dit gecontroleerd en is heeft tariefplafonds vastgesteld.

Wat ging vooraf?

De ACM heeft tot 8 september 2015 het ontwerpbesluit voorgelegd aan marktpartijen.. Daarop hebben KPN en Tele2 gereageerd. Tele2 is één van de partijen die de nieuwe diensten bij KPN afneemt. De ACM heeft deze reacties verwerkt in het besluit. Vervolgens heeft de ACM het besluit aan de Europese Commissie voorgelegd. Deze had geen opmerkingen op het tariefbesluit.

Waarom zijn maximumtarieven nodig?

Eens per drie jaar analyseert de ACM de telefoniemarkten. Als de ACM vaststelt dat er te weinig concurrentie is legt de ACM verplichtingen op aan KPN om dat te verbeteren, zodat consumenten daarvan profiteren.

De ACM stelt in een marktanalysebesluit regels aan de tarieven die KPN rekent voor de toegang tot zijn telecomnetwerk. Eén van de verplichtingen aan KPN is het vaststellen van maximumtarieven voor de toegang tot het KPN-netwerk. Anders kan KPN te hoge tarieven vragen en kunnen andere bedrijven geen concurrerend aanbod doen aan hun klanten.