Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notificatie van het tariefbesluit voor nieuwe WBA- en MDF-diensten van KPN

ACM heeft een tariefbesluit voor nieuwe WBA en MDF diensten van KPN aangeboden  bij de Europese Commissie.

Recentelijk heeft KPN een aantal nieuwe diensten geïntroduceerd voor partijen die bij KPN MDF of WBA-toegang afnemen. Het gaat daarbij om de ‘WBA Doe-Het-Zelf monteursproces’ en ‘MDF en SDF Doe-Het-Zelf Project en Bulkmigraties’. KPN heeft kostprijsrapportages voor deze nieuwe diensten aangeleverd. ACM heeft deze kostprijsrapportages beoordeeld en is tot een ontwerpbesluit voor de tariefplafonds gekomen.

Wat ging vooraf

ACM heeft tot 8 september 2015 het ontwerpbesluit voor de tariefplafonds geconsulteerd. Daarop hebben KPN en Tele2 gereageerd. Tele2 is één van de partijen die de nieuwe diensten bij KPN afneemt. ACM heeft de reacties van de partijen verwerkt.

Hoe nu verder

De Europese Commissie kan tot 31 oktober 2016 op het besluit reageren. Daarna stelt ACM het definitieve besluit vast, waarbij zij zoveel mogelijk rekening moet houden met eventuele opmerkingen van de Europese Commissie.

Achtergrond

ACM reguleert verschillende tarieven die KPN rekent voor de toegang tot zijn netwerk. Hiermee wordt voorkomen dat KPN voor bepaalde diensten te hoge tarieven kan vragen. In dat geval zou toegang tot het KPN-netwerk effectief onmogelijk worden gemaakt. Andere bedrijven kunnen dan immers geen concurrerend aanbod doen aan hun klanten. In verschillende marktanalysebesluiten is daarom aan KPN tariefregulering opgelegd.  Volgens deze marktanalysebesluiten moet ACM het tariefplafond beoordelen als KPN nieuwe diensten introduceert.

 

Documenten

Notificatie van het tariefbesluit voor nieuwe WBA- en MDF-diensten van KPN (PDF - 413.25 KB)